VELDWEERGAVE (2022)

Every Sunday morning of the months of June, July and August of 2022 at 11:00 in the morning an ‘aubade for a landscape’ sounded from the small platform of the transformer house on the Hezelstraat in Ooij. This was organized by Bart Drost under the motto MAAS and the polder. On July 17, 2002, Reinhold Bogaard contributed to this by performing VELDWEERGAVE. From the platform he plays a field recording so that an aural landscape is moved to the Ooijpolder. He gave his listeners the assignment to explore where the transformed landscape ends and where the sounds of the Ooijpolder begin again.

https://www.maasartistresidence.nl/

A brief impression video, courtesy of Bart Drost:

MAAS project: Aubade voor een landschap

Complete performance by Reinhold Bogaard:

VELDWEERGAVE (2022)

Elke zondagochtend van de maanden juni, juli en augustus van 2022 om 11.00 uur in de ochtend klonk er een ‘aubade voor een landschap’ vanaf het kleine bordes van het transformatorhuisje aan de Hezelstraat in Ooij. Dit werd georganiseerd door Bart Drost onder het motto MAAS en de polder. Op 17 juli 2022 droeg Reinhold Bogaard hieraan bij door de performance VELDWEERGAVE uit te voeren. Vanaf het bordes speelt hij een veldopname af zodat een auditief landschap verplaatst wordt naar de Ooijpolder. Aan zijn toehoorders gaf hij de opdracht om te verkennen waar het getransformeerde landschap ophoudt en waar het geluid van de Ooijpolder weer begint.