The Unsung Dream (2021)

The Unsung Dream is based on a found open reel tape containing mono recordings of popular classic music on 1-4 and 2-3 tracks, played simultaneous as seed to a self sustaining and abrasing recording and playback timeloop on two open reel tape recorders. From this found footage the part that stands out the most originates from the tenor solo ‘Du bist die Welt für mich’  of Richard Tauber’s operetta Der Singender Traum. The recorded tape is sent to a second taperecorder a few metres beyond which plays back the recording and feeds this timeloop back into the recording. After initial seed and mixing with played tape the feedback loop sustains and rerecords itself. Small distortions become enlarged until they are all that remains. Small differences in the initial conditions and ingredients introduced during the recording shape the result in non reproduceable ways. Out of multiple variations recorded, five tracks have been selected. Track two was combined and remixed with digital video footage. This was deliberately a step away from analogue projection and into digital low-fi to enable every viewer to experience the “Winterreise” through a remote internet connection. In contrast to my slide projector installations whose ambience, colours and grain can only be fully appreciated in a live projection environment this installment has been prepared to a lower resolution and dynamic range than most computer screens offer, allowing this to be seen and experienced as intended.

The Unsung Dream was released as a double cassette in an edition of 42.

Tracklist

  1. inflated dependency 12:01
  2. winterreise (mix) 10:50
  3. submerged blood 26:15
  4. antecessor superposition 12:44
  5. dreaming of time 12:26

Winterreise (Streaming Chorus mix) can be seen and heard here as a video clip:

The official release too place during Perifest 2022, organized by De Perifeer.

 

The Unsung Dream (2021)

De uitgave “The Unsung Dream” is gebaseerd op een gevonden open-reelband met mono-opnames van populaire klassieke muziek op 1-4 en 2-3 tracks, gelijktijdig afgespeeld als startpunt voor een zichzelf onderhoudende opname- en afspeel tijdlus op twee open-reelbandrecorders. Van deze found footage is het gedeelte dat het meest opvalt afkomstig uit de tenorsolo ‘Du bist die Welt für mich’ van Richard Taubers operette Der Singender Traum. De opgenomen band wordt een paar meter verderop naar een tweede bandrecorder gestuurd, die de opname afspeelt en deze tijdlus terugvoert naar de opname. Na de initiële seeding en het mixen met de afgespeelde tape, wordt de feedbacklus in stand gehouden en opnieuw opgenomen. Met iedere herhaling worden fouten en vervorming geaccentueerd. Kleine verschillen in de beginomstandigheden en ingrediënten die tijdens de opname zijn geïntroduceerd, vormen het resultaat op niet-reproduceerbare manieren. Uit meerdere opgenomen variaties zijn vijf tracks geselecteerd. Track twee werd gecombineerd en opnieuw gemixt met digitale videobeelden. Dit was bewust een stap terug van analoge projectie naar digitale low-fi om elke kijker de “Winterreise” via een verbinding over het internet te kunnen laten ervaren.

The Unsung Dream is uitgegeven als dubbelcassette in een oplage van 42.

Tracklijst

  1. inflated dependency 12:01
  2. winterreise (mix) 10:50
  3. submerged blood 26:15
  4. antecessor superposition 12:44
  5. dreaming of time 12:26

Winterreise (Streaming Chorus mix) is hierboven te zien en te horen als videoclip.