Installation Adrenaline (2013)

The thirteenth exhibition in Kunst Rotterdam Noord shows the installation ‘Adrenaline’ by Reinhold Bogaard.
Multiple slide projectors show shapes, symbols and colors structured like a rainbow.

Kunst Rotterdam Noord focuses on public access and is freely accessible to everyone. From the platform, on the station square and even from the train you can view the exhibition.

The exhibition was on display from 15 November 2013 for 3 weeks from 18.00 to 01.25 every single day.

The train station Rotterdam Noord is one of the few completely intact buildings by Ir. Sybold van Ravesteyn. It no longer served as a station, but was used as a unique exhibition space for fine art. The place where the traveler used to wait for the next train, now became the space for a special exhibition.

The transparent waiting area on the platform, which can be seen beautifully from the train, has been transformed into colors, patterns and symbols derived from the subculture of Dragracing. Six projectors working in parallel show a colorful iconography of superlatives.

Installatie Adrenaline (2013)

De dertiende expositie in Kunst Rotterdam Noord toont de installatie ‘Adrenaline’ van Reinhold Bogaard.
Meerdere diaprojectoren tonen vormen, symbolen en kleuren gestructureerd als een regenboog.

Kunst Rotterdam Noord richt zich naar buiten en is voor iedereen vrij toegankelijk. Vanaf het perron, op het stationsplein en zelfs vanuit de trein kan men de expositie bewonderen.

De expositie was van 15 november 2013 gedurende 3 weken van 18.00 tot 01.25 iedere dag van de week te zien.

Station Rotterdam Noord is nog een van de weinige geheel intact zijnde gebouwen uit de hand van Ir. Sybold van Ravesteyn.

Het deed geen dienst meer als station maar werd gebruikt als een unieke tentoonstellingsruimte voor de schone kunst. De plek waar de reiziger vroeger verbleef, wachtend om verder te gaan werd nu de ruimte voor een bijzondere expositie.

De transparante wachtruimte aan het perron, die vanuit de trein prachtig te zien is, is getransformeerd tot kleuren, patronen en symbolen afgeleid van de subcultuur van Dragracing. Zes parallel werkende projectoren tonen een bonte iconografie van superlatieven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *