Installation Four Seasons in Four Minutes (2015)

Day drawings
Rien Renema

Rien makes a drawing every day. For twenty-five years already. From this oeuvre I have selected four series, each of which covers a consecutive week. Which makes four series of seven drawings, each from a different season. Rien talks about the way he has drawn the work and what drove him while you see the drawings of the successive days. In this way, Rien guides you through the four seasons in four minutes.

Installatie Vier Seizoenen in Vier Minuten (2015)

Dagtekeningen
Rien Renema

Rien maakt iedere dag een tekening. Al vijfentwintig jaar. Uit dit oeuvre heb ik vier reeksen geselecteerd die ieder een aaneensluitende week beslaan. Er zijn zo vier series van zeven tekeningen gekozen, ieder uit een ander seizoen. Rien vertelt daarbij over de manier waarop hij het werk getekend heeft en wat hem daarbij dreef terwijl je de tekeningen ziet van de opeenvolgende dagen. Zo vertellend loodst Rien je in vier minuten door de vier seizoenen heen.