Installation DEEP CITY – Kunstverein BH25 Kleve (2021)

DEEP CITY is an emergent installation, imagining a city, an imaginary city, an image at a time.

After a long break due to the COVID19 pandemic the Kunstverein Projectraum Bahnhof25 in Kleve presented the slide projector installation DEEP CITY by Reinhold Bogaard.

Shown on daily basis from 18:00 till 22:00, November 6st till 28th 2021.

The slide projector installation DEEP CITY consists of five separate parts:

  • AFTER IMAGE
  • ISOLATION
  • INTERFACES
  • VESSELS
  • LOST SPACES

The deployment and combinations are situational dependent. For the exhibition in the public space of Projektraum Bahnhof 25 two parts have been selected:  AFTER IMAGE and  ISOLATION.

Each part is shown on its own window, covering the two main front windows of BH25. Each consists of 162 slides which is shown at a pace of 8 seconds per slide, giving a round trip of 21 minutes and 36 seconds to see the entire installation. Actually twice that if the viewer wants to focus on each window at a time.

The opening speech on the vernissage was held by Valentina Vlasic, Art Historian, Museum Kurhaus Kleve.

Deep City, sections After Image and Isolation, Kleve, 2021

Speech by Valentina Vlasic at the vernissage:

Streetview at Kunstverein projektraum-bahnhof.de e.V.:

DEEP CITY projections with soundscape:

Press coverage:

Installatie DEEP CITY – Kunstverein BH25 Kleve (2021)

DEEP CITY is een installation in ontwikkeling, een denkbeeldige stad verbeeldend, beeld voor beeld.

Na een lange pauze vanwege de COVID19-pandemie presenteerde Kunstverein Projectraum Bahnhof25 in Kleve de dia-installatie DEEP CITY van Reinhold Bogaard.

Dagelijks te zien van 18:00 tot 22:00 uur, van 6 t/m 28 november 2021.

De diaprojectorinstallatie DEEP CITY bestaat uit vijf afzonderlijke delen:

  • AFTER IMAGE
  • ISOLATION
  • INTERFACES
  • VESSELS
  • LOST SPACES

De opbouw en combinaties zijn situationeel afhankelijk. Voor de expositie in de openbare ruimte van Projektraum Bahnhof 25 zijn twee delen geselecteerd: AFTER IMAGE en ISOLATION.

Elk onderdeel wordt getoond op zijn eigen venster, waarmee de DEEP CITY installatie de twee belangrijkste voorramen van BH25 bedekt. Ieder deel bestaat uit 162 dia’s die worden vertoond in een tempo van 8 seconden per dia, wat een cyclus van 21 minuten en 36 seconden oplevert om de hele installatie te zien. Eigenlijk twee keer zoveel als de kijker zich op elk raam afzonderlijk wil concentreren.

De openingstoespraak op de vernissage werd gehouden door Valentina Vlasic, kunsthistorica, Museum Kurhaus Kleve.

Deep City, delen After Image en Isolation, Kleve, 2021