Imperfection (2020)

This physical photobook release came to be as a project when Jeroen Diepenmaat and I talked about the effect of black and white prints made through the use of a vintage photocopier. Jeroen, publisher of Hellend Vlak, had recently acquired two Nashuatec 1505 copiers. He restored one into working order.  The Nashuatec 1505 photocopier uses a technology called xerography, a dry process that uses electrostatic charges on a light-sensitive photoreceptor to attract and transfer toner particles. These are then fused into an image onto paper using heat and pressure. Through this process of printing, especially on a seasoned machine, an unsubtle image reproduction is obtained with grains of imperfections. This matched the idea of hard contrast black and white photo prints that I had pursued in the early eighties. The idea bore fruit into a photobook for which Jeroen and I selected existing prints from my earlier work. Each photo was run through a series of trial copies before they were carefully combined, balanced and ordered. Issued as limited edition by Hellend Vlak.

Pictures taken in Rotterdam and Delft around 1983.

Imperfection, 70 copies issued, a publication by Uit Zicht & Hellend Vlak, Deventer, 2020

Imperfection (2020)

Dit fysieke fotoboek ontstond als een project toen Jeroen Diepenmaat en ik spraken over het effect van zwart-wit afdrukken door het gebruik van een vintage fotokopieerapparaat. Jeroen, uitgever van Hellend Vlak, had onlangs twee Nashuatec 1505-kopieerapparaten aangeschaft, waaruit hij er een in werkende staat kon herstellen. De Nashuatec 1505 maakt gebruik van een technologie die xerografie wordt genoemd, een droog proces dat elektrostatische ladingen gebruikt op een lichtgevoelige fotoreceptor om tonerdeeltjes aan te trekken en over te brengen die vervolgens met warmte en druk tot een afbeelding op papier worden versmolten. Door foto’s middels dit proces af te drukken op een ingesleten machine, wordt een niet-subtiele beeldreproductie verkregen met strepen en onvolkomenheden. Dit komt overeen met het idee van hard contrast zwart-wit fotoprints zoals ik die begin jaren tachtig nastreefde. Dit idee werpt nu zijn vruchten af ​​in een fotoboek waarvoor Jeroen en ik bestaande afdrukken uit mijn eerdere werk selecteerden. Voor iedere foto werd een reeks proefkopieën gemaakt waaruit de beste weergave werd geselecteerd. Deze werden vervolgens zorgvuldig gecombineerd, opgemaakt en in volgorde gelegd. Uitgegeven in beperkte oplage door Hellend Vlak.

Kleinbeeld foto’s genomen in Rotterdam en Delft rond 1983.

Imperfection, Oplage van 70 exemplaren, een publicatie door Uit Zicht & Hellend Vlak, Deventer, 2020