Contact

Reinhold Bogaard can be contacted by email on his first name at planet.nl. In case this is too cryptic you can  leave a message below. Uit Zicht focuses on realizing four exhibitions of installations per year. Uit Zicht has its own slide projection equipment. Costs depend on time and logistics.

U kunt Reinhold Bogaard benaderen door een email te sturen naar zijn voornaam at planet.nl. Indien dat iets te cryptisch is kunt u ook een boodschap hieronder achter laten. Uit Zicht richt zich op het realiseren van een viertal exposities van installaties per jaar. Uit Zicht beschikt over eigen projectapparatuur. Kosten zijn afhankelijk van duur en logistiek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *