About

Uit Zicht provides an overview of the work of Reinhold Bogaard. Reinhold has been active since 1980 as a photographer. His specialty is capturing images on slide film. Since 2013 he focuses on building slide installations of long or short duration. Often with multiple projectors and an innovative approach. But always based on footage recorded on 35mm slide film. He also translates his photography into graphic work using techniques such as risoprint.

Over Uit Zicht

Uit Zicht biedt een overzicht van het werk van Reinhold Bogaard. Reinhold is sinds 1980 actief als fotograaf. Zijn specialiteit is het vastleggen van beelden op diafilm. Sinds 2013 richt hij zich op het bouwen van korte of langdurige dia-installaties. Vaak met meerdere projectoren en een vernieuwende aanpak. Maar altijd gebaseerd op beeldmateriaal dat op kleinbeeldfilm is vastgelegd. Hij vertaalt zijn fotografie ook naar grafisch werk met behulp van technieken zoals risoprint.