Welcome

Deze Uit Zicht site geeft een impressie van de werken en installaties gemaakt door Reinhold Bogaard. Vorm, tijdsduur en inhoud worden situationeel bepaald door de kunstenaar. Het menu links geeft een chronologisch overzicht van werken en geëxposeerde installaties.

This Uit Zicht site gives an impression of the works and installations made by Reinhold Bogaard. Form, duration and content are situationally determined by the artist. The menu on the left gives a chronological overview of works and exhibited installations.