Welcome

Uit Zicht is bedoeld om een eenvoudig en helder venster te bieden op de exposities van installaties gemaakt door Reinhold Bogaard. Vorm, tijdsduur en inhoud worden situationeel bepaald door de kunstenaar. Het menu links geeft indrukken van recent geëxposeerde installaties.

Uit Zicht is designed to provide a simple and clear view on the exhibitions of installations made by Reinhold Bogaard. Form, duration and content are situationally determined by the artist. The menu on the left gives impressions of recently exhibited installations.