About

Het Open Museum is een internet platform voor beeldende en audiovisuele kunst. De website van het Open Museum heeft tot doel om het werk van hedendaagse kunstenaars toegankelijk te maken.

The Open Museum is an internet platform for visual and audiovisual art. The website of the Open Museum aims to make the work of contemporary artists accessible.